12803310-R3L8T8D-640-74410688123—materialy-dlya-tvorchestva-rezinki-dlya-volos